Privacyverklaring

Privacyverklaring Derma Cosmetics

 

Zodra u onze website en/of salon bezoekt bent u zelf verantwoordelijk.

Derma Cosmetics, gevestigd aan Kerver 19a, 5521 DA  Eersel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.derma.nl, Kerver 19a, 5521 DA  Eersel, T: 06-54384610

Karin van de Ven is de eigenaar van Derma Cosmetics. Zij is te bereiken via info@derma.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Derma Cosmetics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en webshop omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– NAW-gegevens

– Geslacht

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@derma.nl, dan verwijderen wij deze gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Derma Cosmetics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief.

– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Bij bestelling in de webshop een factuur te sturen.

– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

– Het afhandelen van uw betaling.

– Derma Cosmetics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften.

Derma Cosmetics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Derma Cosmetics respecteert uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze worden alleen gebruikt voor nieuwsbrief, Interne en administratieve doeleinde en nooit verstrekt aan derden. Wij verstekken alleen aan derde tenzij u hier zelf opdracht voor hebt gegeven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Derma Cosmetics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@derma.nl.

Laatste update privacyverklaring: 3 juni 2020

^ Naar boven